Ai bảo rằng thuyền ở giữa sông
Một mình trơ trọi đứng chờ không
Yêu thơ đôi lúc đâu cần bến
Nhưng khách sang đò vẫn cứ đông...

2.8.2015 TH

 


 

Ảnh đại diện

Vẫn Đến

Thuyền đậu lênh đênh ở giữa dòng
Nhưng lòng thanh thoát, bóng thuyền trong
Xa xôi, cách trở bao nhiêu độ
Khách vẫn hồn say vượt đến dòng
Hỏi rằng thuyền ấy biết hay không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đừng hỏi

Hồn say khách vượt bến tìm dòng
Không lẽ tình thuyền lại bỏ không
Cách trở bao nhiêu mà sợ nhỉ
Nhập vào thuyền bến để xanh trong

Đừng hỏi biết không để ngại ngùng?

5.8.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đừng ĐI

Vượt dòng hồn ấy để làm chi?
Ạ ạ hay là chỉ ngắm nghi
Cớ thế sao mà mang nhớ nhớ
Buồn buồn thuyền ấy cứ lầm lì
Phải chi chèo lại...rước tức thì
Và còn nói nói....Chàng đừng đi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời