Chưa có đánh giá nào
3 người thích
Đăng ngày 30/12/2018 20:42, số lượt xem: 433

Nghe mà xót ngẫm mà đau
Ta đi mình ở...ruột sầu tả tơi
Nghĩa - tình hai ngả đôi nơi
Qua cầu lệ nhỏ buông xuôi...chuyện mình.

19.12.2018 SH