Đi tìm nửa mảnh của tôi
Mà như chìm ở xa xôi chốn nào
Nỗi niềm quạnh quẽ, hanh hao
Nghe như héo hắt, một màu ủ ê
Làm sao có ánh trăng thề
Làm sao có được nẻo về chung đôi
Trăng trong sáng tỏ khung trời
Mối tơ khắn khít quyện lời nhớ thương
Tấc lóng tha thiết vấn vương
Hai câu lục bát trên đường kết thơ!