12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 06:11

依韻寄成都李希淳屯田

思君君未還,
君戀蜀中官。
白首雖知倦,
清衷宜自寬。
花時難得會,
蠶市易成歡。
莫嘆歸休晚,
生涯苦未完。

 

Y vận ký Thành Đô Lý Hy Thuần đồn điền

Tư quân quân vị hoàn,
Quân luyến Thục trung quan.
Bạch thủ tuy tri quyện,
Thanh trung nghi tự khoan.
Hoa thì nan đắc hội,
Tàm thị dị thành hoan.
Mạc thán quy hưu vãn,
Sinh nhai khổ vị hoàn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Nhớ ông ông chẳng trở về
Ông thích làm quan đất Thục
Bạc đầu tuy rằng mệt mỏi
Lòng sạch ông vẫn thung dung
Mùa hoa gặp nhau khó quá
Chợ tằm đông đúc ông vui
Đừng than về quê tuổi xế
Sinh nhai khổ chẳng thể lùi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ ông ông chẳng trở về,
Làm quan đất Thục ông mê mẩn rồi.
Bạc đầu mệt mỏi biết thôi,
Thong dong trong sạch ông thời lòng ngay.
Mùa hoa khó gặp nhau đây,
Chợ tằm đông đúc dễ vầy cuộc vui.
Sinh nhai khổ chẳng thể lùi
Đừng than tuổi xế trở lui ruộng vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời