Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2009 23:59

天聽吟

天聽寂無音,
蒼蒼何處尋。
非高亦非還,
都只在人心。

 

Thiên thính ngâm

Thiên thính tịch vô âm,
Thương thương hà xứ tầm.
Phi cao diệc phi hoàn,
Đô chỉ tại nhân tâm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quốc Đoan

Lồng lộng trời không tiếng
Xanh thẳm biết tìm đâu
Bay cao xa cách mấy
Đều ở nơi tâm này


Nguồn: Minh tâm bảo giám, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nghe trời, trời lặng im,
Ngăn ngắt xanh, đâu tìm.
Chẳng ngóng cao đợi thấp,
Chỉ còn nghe con tim.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không tiếng lặng trời nghe,
Xanh thẳm tìm đâu về.
Bay cao lắm cũng lại,
Tất cả bởi tâm này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời