Vạn vật vô tình sống hồn nhiên
Tình đời đâu có chút vui an
Chỉ tại trước thềm trăng gió mát
Cảnh tịnh xưa nay thuộc kẻ nhàn


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)