對花吟

春在花爭好,
春歸花遂殘。
好花留不住,
好客會亦難。
酒既對花飲,
花宜把酒看。
如何更斟滿,
乃盡此時歡。

 

Đối hoa ngâm

Xuân tại hoa tranh hảo,
Xuân quy hoa toại tàn.
Hảo hoa lưu bất trú,
Hảo khách hội diệc nan.
Tửu ký đối hoa ẩm,
Hoa nghi bả tửu khan.
Như hà cánh châm mãn,
Nãi tận thử thời hoan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Xuân còn các hoa tranh đẹp
Xuân hết lần lữa hoa tàn
Hoa xinh muốn giữ không thể
Bạn quý gặp nhau khó khăn
Bày rượu trước hoa ngồi uống
Nâng ly ngắm vẻ diễm trang
Sao không rót thêm đầy cốc
Tận hưởng giây phút hân hoan

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân còn hoa đẹp tranh đua,
Xuân đi lần lữa hoa qua tuổi tàn.
Hoa xinh không giữ dễ dàng,
Gặp nhau bạn quý lại càng khó khăn.
Trước hoa bày uống rượu khan,
Nâng ly ngắm vẻ diễm trang hoa bày.
Sao không châm cốc thêm đầy,
Cùng nhau tận hưởng phút giây vui vầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời