Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chúc Doãn Minh (5 bài)
- Hùng Trác (2 bài)
- Dương Nhất Thanh (1 bài)
- Đường Cao (1 bài)
- Đường Dần (21 bài)
Tạo ngày 23/08/2014 11:47 bởi tôn tiền tử
Thiệu Bảo 邵寶 (1460-1527) tự Quốc Hiền 國賢, hiệu Tuyền Trai 泉齋, Nhị Tuyền 二泉, người Vô Tích, Giang Tô, là học giả trứ danh đời Minh. Ông đỗ tiến sĩ năm Thành Hoá thứ 22 (1484), làm Hứa Châu tri châu, Hộ bộ viên ngoại lang rồi lang trung.