15.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Từ Huệ (1 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Vi Thừa Khánh (3 bài)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/07/2017 11:26 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/07/2017 18:45 bởi hongha83
Thiện Đạo đại sư 善導大師 (631-681) họ Chu 朱, người Tứ Châu, An Huy (có thuyết cho là người Lâm Truy, Sơn Đông) là cao tăng nhà Đường, được tôn làm vị Tổ thứ 2 của tông Tịnh độ. Ông xuất gia khi còn nhỏ tuổi và tu tập thiền quán tưởng A-di-đà và Tịnh độ. Khi nghe tiếng Đạo Xước 道綽, Thiện Đạo đến gặp và nhận giáo lý Tịnh độ từ Ngài. Suốt đời Thiện Đạo hiến mình tu tập và hoằng truyền giáo lý này. Tương truyền ông đã chép kinh A-di-đà hơn 100.000 lần và vẽ hơn 300 bức tranh về cõi Tịnh độ. Ngoài việc tụng kinh và niệm Phật thường xuyên, ông còn tu tập các thời khoá thiền quán tưởng đức Phật A-di-đà và cõi nước của Ngài. Thiện Đạo còn trước tác năm tác phẩm, gồm những luận giải khác nhau về kinh Quán vô lượng thọ. Ông thường được gọi là Quang Minh tự Hoà thượng 光明寺和尚, Chung Nam đại sư 終南大師.