15.00
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/08/2018 01:35 bởi Vanachi
Thiền lão 禪老 là mỹ hiệu của một nhà sư thuộc thế hệ thứ 6, dòng thiền Quan Bích. Họ tên, quê quán và năm sinh năm mất đều chưa rõ. Chỉ biết ban đầu theo học Thiền sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ, Khi đã lĩnh hội được tâm yếu đạo thiền bèn về tu ở núi Từ Sơn và trở thành vị thiền lão nổi tiếng một vùng.

Khoảng những năm Thông Thuỵ (1034-1038), Lý Thái Tông thường đến chơi chùa và cùng ông đàm đạo. Thấy ông là người thâm thuý, khoáng đạt, vua rất hâm mộ, định đón về cung là cố vấn. Nhưng chưa kịp mời ông đã mất. Thái Tông thương tiếc, làm thơ viếng, lại sai người đem đồ lễ đến phúng và cho sửa sang chùa làm nơi thờ cúng ông.

Thiền lão không để lại một tác phẩm hoàn chỉnh nào, chỉ còn mấy câu thơ đối đáp với Lý Thái Tông khi vua đến thăm chùa.

 

Tuyển tập chung