Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: thơ đề lá (3)

Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 21:33

又題洛苑梧葉上

一葉題詩出禁城,
誰人酬和獨含情。
自嗟不及波中葉,
蕩漾乘春取次行。

 

Hựu đề Lạc uyển ngô diệp thượng

Nhất diệp đề thi xuất cấm thành,
Tuỳ nhân thù hoạ độc hàm tình.
Tự ta bất cập ba trung diệp,
Đãng dạng thừa xuân thủ thứ hành.

 

Dịch nghĩa

Một chiếc lá đề thơ trôi ra khỏi cấm thành
Ai là người hoạ lại hẳn có tình riêng
Ta than thở với ta sao không như chiếc lá trong sóng kia
Thoả sức theo dòng xuân lần lượt đi xa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Lá đề thơ trôi ngoài thành cấm
Có tình riêng mới dám hoạ cùng
Tiếc không như lá bềnh bồng
Đi xa thoả sức theo dòng sông xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một khi đã vào nơi cung cấm
Dáng xuân tươi hết ngắm từ đây
Cầu xin lá chuyển thơ này
Đến người nào có duyên may tâm tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thơ đề một lá khỏi thành rồng
Hoạ lại lòng ai hẳn hữu tình
Thương nỗi mình không như lá sóng
Dòng xuân vời vợi nước mông mênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trên lá đề thơ vượt Cấm Thành
Ai người hoạ lại giữ riêng tình
Tự than chẳng giống lá trên sóng
Từng chiếc theo xuân trôi bồng bềnh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Đề thơ mảnh lá vượt thành;
Ai người hoạ lại ý tình xiết bao.
Ngẫm thua mảnh lá sóng dào;
Chơi xuân mấy bận ra vào tung tăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Lá viết câu thơ bước khỏi thành
Hỏi ai hoạ lại đượm duyên xanh?
Nghĩ mình thua lá trôi theo sóng
Phiêu bạt du xuân, thế cũng đành

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếc lá đề thơ trôi cấm thành,
Ai người hoạ lại hẳn riêng tình.
Thương ta như lá trôi trong sóng,
Thoả sức theo dòng xuân lướt nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời