Em ơi, đừng bỏ xa anh
Cho anh gục chết bên thành cô đơn

Đời chưa có ai yêu hơn
Như em mang cả linh hồn trao anh

Nếu ai đó yêu trọn tình
Chính là em đó, chỉ mình em thôi

Đừng xa anh nhé em ơi
Cho anh gục chết giữa trời hư hao

Khi anh biết yêu lần đầu
Em đâu có biết tình sâu ngút ngàn
Một tình yêu mãi miên man
Tình không dĩ vãng úa vàng mong manh

Em ơi, đừng bỏ xa anh
Cho anh gục chết bên thành cô đơn

Từ em anh ấm lại hồn