Xem như chẳng có thiên đàng
Nếu ta cố gắng dễ dàng như chơi
Cũng không địa ngục dưới đời
Trên cao chỉ có bầu trời đó thôi

Xem như tất cả mọi người
Đang cùng vui sống cho thời hôm nay

Xem như không có quốc gia
Điều không khó lắm để ta muốn làm
Không ai chết bởi hàm oan
Cũng không đạo giáo tràn lan diễu đời

Xem như tất cả mọi người
An vui cuộc sống trong thời bình yên

Hãy xem như chẳng có gì
Để rồi tự hỏi điều chi nếu cần
Rời xa tham thú hung tàn
Một tình huynh đệ ân cần cho nhau

Xem như tất cả mọi người
Cùng chung thế giới chia đời ấm no

Bảo rằng tôi kẻ mộng mơ
Nhưng tôi không phải ngồi mơ một mình
Tôi mong một thuở bình minh
Loài người sẽ sống trong tình yêu thương