Không ai mua được tình yêu
Anh không đem bán tình yêu bao giờ

Anh mua chiếc nhẫn kim cương
Tặng em nếu để em thường an vui
Cho em mọi thứ em đòi
Nếu làm em được sống đời hồn nhiên
Vì anh không vị bạc tiền
Tình yêu không thể có tiền là mua.

Cho em chẳng tính là bao
Nếu em nói tiếng ngọt ngào yêu anh
Dù không nhiều thứ để dành
Nhưng xin trao hết chân thành cho em
Anh không nô lệ bạc tiền
Tình yêu không thể có tiền là mua.

Người đời thường nói như sau
Tình yêu, không bán dẫu bao nhiêu tiền

Em không cần nhẫn kim cương
Lòng anh hiểu thấy em thương anh nhiều
Rằng em chỉ muốn những điều
Mà không mua được dẫu bao nhiêu tiền
Anh không nghĩ đến bạc tiền
Tình yêu không dễ lắm tiền mà mua.

Tình yêu không bán, không mua
Tình yêu không thể bán mua bằng tiền.