Anh cần tình yêu của em,
Đoán em cũng hiểu trái tim anh dành
Mong em đón nhận tình anh,
Giống như anh vẫn đang cần tình em

Giữ anh
Em hãy yêu anh
Đời anh sống chỉ để dành yêu em
Tám ngày một tuần cho em

Yêu em trên mỗi ngày đêm, hỡi nàng
Trong hồn trí anh luôn mang
Một điều chỉ nói với nàng, thôi em
Yêu em mọi lúc bên em

Ôm anh đi nhé
Để em yêu hoài
Ngoài em anh chẳng yêu ai
Một tuần anh có tám ngày cho em

Tám ngày tuần để
Yêu em
Tám ngày tuần
Chẳng đủ để em thấy điều

Anh cần tình, của em yêu
Đoán em biết đó là điều thật tâm
Mong em cần tình của anh,
Như anh tha thiết tình dành cho em

Giữ anh
Yêu anh nhé em
Yêu em anh chỉ biết em đủ rồi
Tám ngày một tuần lễ thôi