Tôi nhìn quanh thấy mọi người
Đang say giấc điệp bên đời yêu thương
Khi đàn tôi khóc rưng rưng
Mắt tôi nhìn xuống khắp chung quanh sàn
Thấy cần phải được sửa sang
Tay tôi vẫn khảy tiếng đàn rưng rưng

Sao không ai nói với em
Thế nào để mở trái tim yêu này
Hồn em ai chiếm được đây
Ai người mua bởi em nay đã già

Nhìn về thế giới bao la
Và tôi vẫn biết nó là đang quay
Đàn tôi thả tiếng u hoài
Hiểu ra mọi thứ tôi sai trong đời
Làm người thì phải học thôi
Đàn tôi thổn thức từng lời khóc than.

Sao em nay bỗng khác thường
Biết em đã quá sai đường con tim
Làm sao đảo ngược thế em
Không ai nhắc nhở cho em bây giờ

Tôi nhìn quanh thấy mọi người
Đang say giấc điệp bên đời yêu thương
Khi đàn tôi khóc rưng rưng
Mắt tôi nhìn xuống khắp chung quanh sàn
Thấy cần phải được sửa sang
Tay tôi vẫn khảy tiếng đàn rưng rưng...