Những lầm lỗi mới hôm qua
Dường như cũng đã trôi xa hết rồi
Giờ chỉ còn chút này thôi
Một lòng tin tường từ hồi hôm qua.

Đột nhiên, hồn bỗng nhận ra
Rằng anh chưa sống thật là đàn ông
Chỉ là chiếc bóng lông nhông
Chợt như mới đến với lòng hôm qua.

Vì sao em bỏ đi xa?
Em không cho biết dẫu qua một lời
Anh nào ăn nói lôi thôi
Bây giờ khao khát như hồi hôm qua.

Lòng anh với nghĩa hôm qua
Tình yêu không để cho ta chơi đùa
Giờ anh cần chốn vắng thưa
Ồ, anh tin tưởng mới vừa hôm qua.