Nói gì đó với em đây
Để cho em hiểu rõ ngay tình này
Khi điều đó nói ra đây
Rằng anh muốn nắm đôi tay dịu mềm
Bàn tay năm ngón của em
Anh xin nắm với con tim cháy nồng

Xin em hãy nói thật lòng
Rằng anh là gã đàn ông bên đời
Xin em hãy nói một lời
Cho anh được nắm trọn đời tay em
Anh xin đôi bàn tay tiên
Cho anh nắm giữ triền miên suốt đời

Khi tình môi chắt vào môi
Là niềm vui sướng tuyệt vời trong anh
Là khi được sống trong tình
Lòng không thể dối gian mình em ơi!
Anh không xa lánh cuộc đời
Mà anh đã thấy một nơi muốn tìm

Rồi em đã nhận ra em
Anh mong em hiểu trái tim thật thà
Nói điều gì đó chẳng qua
Rằng anh muốn nắm tay ngà của em
Bàn tay năm ngón dịu mềm
Anh xin được nắm tay em trọn đời
Và khi anh chạm vào môi
Hồn anh thấy cả một trời yêu thương…