Trong căn phòng xa lạ nào đây
Vào cuối hoàng hôn tiễn chân ngày
Anh đang làm gì nơi đây thế?
Không nghi ngờ
Em đã
Xa tay

Bằng cách nào để vượt đường dây
Đường truyền thôi đã mất từ đây
Chẳng thể nào phone cho em được
Thét gào
Anh mất
Em giờ đây

Ở đây trong thung lũng ngập ngừng
Chẳng biết làm gì nghĩ lung tung
Anh biết
Em đi dần xa mãi
Anh mất em rồi
Đời cáo chung

Giờ thì em bảo chẳng đủ đầy
Nhưng anh nhắc chuyện tệ hại đây
Anh phải làm sao điều chết tiệt?
Băng cá nhân?

Cầm máu ngay

Anh biết đã làm tổn thương em
Nhưng địa ngục này, cách trở thêm
Rồi em có còn mang Thánh giá?
Không nghe
Lòng anh
Đang mất em

Anh bây giờ, không muốn mất em