Khi anh rụng tóc già đi
Nhiều năm rồi cũng như khi bây giờ
Lễ tình nhân em tặng cho
Lời mừng sinh nhật, với giò rượu thơm?
Nếu anh đi đến ba giờ
Em không khoá cửa để cho anh vào?
Hỏi anh cần ăn gì nào
Khi anh nay tuổi đã vào sáu-tư?

Rồi em sẽ già hơn xưa
Giá như em nói ra từ nào thêm
Để anh ở lại bên em

Cầu chì có đứt, thì em có người
Khi đèn tắt lúc tối trời
Cạnh bên lò sưởi em ngồi đan tay
Sáng chủ nhật dạo quanh đây
Làm vườn, cuốc cỏ
Ai lo thêm nhiều?
Hỏi anh muốn ăn gì nào
Khi anh nay tuổi đã vào sáu tư?

Hè về, đến Isle of Wight
Thuê căn nhà nhỏ
Vừa ngay túi tiền
Cháu con về tựa gối em
Vera, Chuck và Dave rộn ràng.

Gửi anh bưu thiếp đôi hàng
Nêu lên
Chính xác em đang muốn gì
Trân trọng, đừng để phí đi
Cho anh câu trả lời, ghi rõ ràng
Của anh mãi mãi nghe nàng
Liệu em muốn,
lo cho anh mãi hoài
Khi anh vào tuổi sáu tư?