Hỡi, người yêu dấu lòng anh
Xin em hãy vững tin anh thật lòng
Anh biết rằng anh sẽ không
Làm điều thương tổn đau lòng cho em
Hãy tin anh nói nghe em
Không bao giờ để cho em đau lòng

Em yêu hỡi, nếu xa anh
Anh không thể để cho tình đơn côi
Hãy tin khi đã van lời
Đừng xa anh nhé cho đời cô đơn

Em yêu hỡi, nếu xa anh
Không bao giờ để cho tình lẻ loi
Hãy tin anh nói một lời
Không bao giờ để cho đời em đau
Người yêu dấu hãy tin nhau

Hỡi! em yêu, hãy tin anh
Anh không thể để em đành buông xuôi
(Em yêu hỡi, hãy tin lời)
Khi anh bày tỏ đôi lời cùng em
Hãy tin anh nói nghe em
Anh không làm tổn thương em bao giờ.