Hết ngày rồi lại đến đêm
Là vùng tăm tối phủ lên đất trời
Một vầng trăng sáng lẻ loi
Không
anh không sợ
Bởi đời
có em

Thế là em bước vào tim
Có em bên cạnh mong thêm nỗi gì
Đời này anh chẳng cần chi
Có em bên cạnh xuân thì chia nhau

Nếu bầu trời ở trên cao
Dù cho vỡ nát tan vào hư vô
Cao sơn đổ xuống biển hồ
Thì anh chẳng khóc vật vờ đâu em
Anh không ướt lệ mi mềm
Chỉ cần
anh vẫn có em bên đời

Hỡi người tình, yêu dấu ơi
Xin em đừng bước xa rời tay anh
Em yêu hãy đứng bên anh
Một lần thôi nhé, bên anh trọn đời

Dù cho đời có nổi trôi
Xin em hãy đứng bên đời anh đây
Cớ sao từ chối vòng tay?
Bên anh em nhé, mãi hoài yêu em