Gã híp mắt bước ra lại “Không đeo bi lắc”
Đừng ngại gì chất giọng bạn cứ hát tiếp đi
Ok thôi, chẳng xin lỗi việc chi
Vâng, tôi hào hứng tham gia, bạn biết chứ?
Nào… một, hai, a… một, hai, ba, bốn

Gầm đầu, hắn đến vẻ lạc quan thư thái
Hắn nhìn xiên ngó dọc con mắt thánh thần
Tóc hắn để dài gần như muốn đến chân
Như một kẻ pha trò, chỉ làm theo ý muốn

Hắn không mang giày, để cho chân kẹt móng
Dùng ngón tay, bắn nắp Coca-Cola
Nói, “Tôi biết bạn, bạn có biết tôi là”
Điều muốn nói, là bạn cần nên thoải mái
Hãy đến với nhau bây giờ đừng ái ngại
Hãy đến với tôi, nào hãy đến với tôi

Hắn là sản phẩm tồi, kẹo cao su bị lỗi
Mái tóc kiểu Ono, hắn nứt cột sống rồi
Dần xuống dưới hắn bước đi từng bước mỏi…