Yêu em lắm không bao giờ em biết
Em đâu hay anh nhớ em ngập lòng

Nghe
Em muốn biết về bí mật này không
Em có hứa sẽ không hề đem kể

Sát lại
cho anh nhỏ lời em nhé
Nói những từ mà em muốn được nghe
Anh yêu em với tất cả si mê

Nghe
Em muốn biết về điều bí mật
Em có hứa sẽ không đem kể thật

Sát lại anh
để nói nhỏ em nghe
Nói những từ mà em muốn được nghe
Anh yêu em xin đời còn yêu mãi

Bí mật đó một, hai tuần trở lại
Không ai hay, ngoại trừ chỉ đôi ta

Nghe
Em muốn biết bí mật được nói ra
Em có hứa không khi nào đem kể

Sát lại
cho anh kề tai em nhé
Nói những từ mà em muốn được nghe
Anh yêu em với một trái tim thề…