Một ngày nữa đã trôi qua
Niềm cô đơn vẫn chưa tha hồn này
Làm sao nói hết chuyện đây
Vì em giờ đã xa tay mất rồi
Em không giã biệt một lời
Có ai giải nghĩa cho tôi được gì
Dẫu gì em đã ra đi
Xa lìa thế giới sầu bi lạnh lùng

Ngày qua ngồi tự vấn lòng
Tình yêu sao mãi bềnh bồng trôi xa
Bên tai nghe tiếng thì thào

Rằng anh không thể sa vào cô đơn
Vì anh vẫn có em luôn
Dù anh xa cách dẫu muôn vạn trùng
Em theo anh mãi đến cùng

Để anh thoát cảnh mịt mùng cô đơn
Em kề cận bên anh luôn
Dù đôi ta cách muôn trùng xa xăm
Tim em là chốn anh nằm
Nên anh không sống âm thầm cô đơn

Đời anh
Sao mãi cô đơn

Một đêm
nghe tiếng em như khóc thầm
Em mong anh đến thật gần
Ôm em cho hết nồng nàn đôi tay
Lời em khấn nguyện bên tai
Anh xin gánh hết đoạ đày cho em
Nâng niu từng ngón tay mềm
Từ đây hai đứa về miền trăm năm