Giờ là lúc chúc ngủ ngon
Ngủ ngon, em nhé ru cơn mộng lành
Ánh mặt trời đã lụi tàn
Ngủ ngon, bên giấc mộng vàng trăng sao
Mơ về anh với ngọt ngào
Để anh mơ giấc ngọt ngào cho em

Nhắm đôi mắt lại cùng anh
Ngủ ngon, bên gối mộng xanh nồng nàn
Giờ trăng lên trải lụa vàng
Ngủ ngon, em nhé tim vàng gửi trao
Mơ về anh rất ngọt ngào
Để anh mơ giấc ngọt ngào với em

Mắt anh nhắm lại cùng em
Ngủ ngon, em nhé mộng tìm cao sang
Mặt trời ánh sáng đã tan
Ngủ ngon, em nhé nồng nàn gửi trao
Mơ về anh với ngọt ngào
Để anh mơ giấc ngọt ngào cùng em

Ngủ ngon, trọn giấc thật êm
Mọi người trên khắp mọi miền quê hương
Lòng thành xin chúc ngủ ngon!