Cái gì trong nét của cô
Người yêu không có mà hồ như say
Cái gì cuốn hút tôi đây

Làm tôi chẳng muốn rời giây phút nào
Tôi tin và biết làm sao

Ở đâu cũng thấy nơi cô nụ cười
Người yêu chẳng thiết cô ơi
Nhìn cô có một nét đời thật riêng

Giờ tôi chẳng muốn xa cô
Tôi tin mà chẳng biết cô thế nào

Hỏi tình tôi có là bao
Giờ đây hiển hiện dạt dào quanh tôi
Tôi không biết, làm sao thôi

Cái gì đó trong nét người của cô
Làm gì cũng nghĩ về cô
Nhìn cô tôi thấy trong cô có gì...

Giờ tôi chẳng muốn rời đi
Tôi tin và biết làm gì... hỡi cô!