Thật thì, tất cả do em
Do em tất cả, để rồi vượt qua
Bắt đầu lại chuyện tình ta
Đôi lòng đã tỏ anh thà yêu em

Anh không muốn lạc xa em –
Búp bê dịu ngọt, xa em không đành
Nếu mà em phải xa anh
Nếu em phải quyết tâm đành đoạn xa…
Bây giờ
và cả ngày sau…
Biết rằng điều đó đúng vào nơi anh

Thật ra, là bởi do em
Nếu em đi, biết tìm em chốn nào…

Anh không muốn mất em đâu -
Anh không lạm dụng để đau lòng người -
Nếu em đành đoạn xa rời
Anh không ngăn bước đường đời em đi
Nếu em quyết định ra đi