Với em anh phải hiểu thêm
Để yêu mọi thứ mà em hay làm
Và anh cũng muốn được làm

Tuy chưa biết vị nồng nàn môi hôn
Điều chỉ có ở trong hồn
Em không thể thấy được con tim này

Khi lần đầu nói yêu em
Em rằng anh đã ngự tim em rồi
Mong em là của anh thôi
Em rằng em sẽ trọn đời yêu anh

Như từ tiền kiếp đã dành
Tình yêu nếu thật, duyên lành với em
Thì xin cho anh nhiều thêm

Chưa bao giờ biết môi em ngọt ngào
Chỉ hồn anh thấy xôn xao
Em không thể thấy, thế nào được đâu
Khi nói yêu em lần đầu
Em rằng em đã tim trao anh rồi
Mong em chỉ có anh thôi
Em rằng em hứa trọn đời yêu anh

Em yêu anh
Của riêng anh