Tìm về ký ức trong mơ
Tim anh nghe sóng xô bờ cuồng điên
Chỉ còn
Là giấc thôi miên
Anh không mong để ưu phiền cho em
Làm em khóc suốt thâu đêm
Anh không muốn tổn thương em trong hồn
Chỉ vì anh quá ghen tuông

Nên anh cảm thấy giờ không an toàn
Em rồi sẽ hết yêu anh
Anh nghe
Hồn phách tròng trành chao nghiêng
Anh không cố ý gây phiền
Xin em thứ lỗi làm em khóc nhiều
Anh không thương tổn người yêu
Với anh chỉ có thường nhiều khi ghen

Anh cố lọt vào mắt em
Nhưng em lẫn tránh trái tim anh hoài
Cho anh
Ôm nỗi đoạ đày
Anh không cố ý đi gây ưu phiền
Làm cho em khóc dài đêm
Anh không muốn tổn thương em trong hồn
Chỉ vì anh quá ghen tuông
Em yêu hãy nhớ coi chừng anh đây
Em nhìn cho rõ hình hài,
Anh đây là kẻ tính hay ghen hờn