Để cho đời tốt đẹp hơn
Cần yêu thương mới sống còn nơi đây

Đây
Năm làm việc mỗi ngày
Em đưa tay vẫy đổi thay cuộc đời
Chẳng ai phủ nhận được thôi

Kia
Tay anh rối tóc rồi em ơi
Cả hai nghĩ cũng tốt thôi
Ai dèm pha, em vẫn coi như thường

Anh muốn đây khắp nẻo đường
Có em bên cạnh anh dường như không
Nhưng yêu em thiết tha lòng

Khắp nơi
Biết sẻ chia đồng yêu thương
Tin rằng sống mãi yêu thương
Mắt em, hy vọng anh thường ở luôn

Muốn em theo khắp nẻo đường
Có em bên cạnh anh dường như không
Nhưng yêu em thiết tha lòng

Khắp nơi
Biết sẻ chia đồng yêu thương
Tin rằng tình mãi toả hương
Mắt em, hy vọng anh vương bóng hoài

Đó
Hay bất cứ chốn nào
Ở đây, ở đó cho dù khắp nơi


11.3.23