Thế giới vẫn tiếp tục xoay như thế
Ngày đi qua ngày cứ mãi dần trôi
Thời gian quý giá cũng như cuộc đời
Ta cho gia đình và bạn bè ái mộ
Ta học cách yêu thương và tu bổ

Con người vẫn tìm nghĩa sống kiên trì
Ý định gì và hạnh phúc là chi

Âm thanh đây đó cho
Trần gian lắng
Thông điệp từ Chúa tôi là
Xán lạn
Yêu Chúa và đón nhận ơn của Người
Thiên đường là nơi cuối
Bạn nghỉ ngơi

Con người vẫn tìm cho đời ý nghĩa
Muốn gì và hạnh phúc là chi nhỉ

Để sống lại trong thế giới niềm tin
Để biết Chúa của tôi khắp mọi miền
Thấy bàn tay Chúa tác thành thế giới
Để vinh quang oai hùng như mong đợi

Con người vẫn tìm nghĩa sống kiên trì
Mục đích gì và hạnh phúc là chi


24.5.16