Ước gì giọt nhớ vỡ đôi
Anh pha mật ngọt gói rồi trao em
Khi hờn em nhớ giở xem
Thấy anh trong đó đang mem mém cười!

Ước gì mai mãi vàng tươi
Anh vun thêm nắng gởi người anh yêu
Bây giờ xa biết bao nhiêu
Mai lùi xùi héo, người liêu xiêu buồn.

Ước gì Trái Đất bỗng vuông
Hai mình hai góc bắt chuồn chuồn chơi
Chuồn em cứ thích đùa lơi
Chuồn anh vẫn vượt biển trời tìm em.


2007

Bài thơ viết khi ghé nhà một người bạn ở Bạc Liêu.

Nguồn: Báo Bình Định chủ nhật, số 8475, ngày 8-1-2023