Người tìm bảo ngọc trân châu
Còn tôi tìm mảnh thu sầu bến sông
Vớt gương trên sóng bềnh bồng
Thấy em thả yếm cuối dòng ca dao.


Hội An 2010

Bài thơ viết tặng cho một hoạ sĩ ở phố cổ Hội An.