Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 14/09/2022 07:07

Nhà em qua bảy nhịp cầu
Vườn hồng bảy cửa, bảy màu, bảy hương
Lối vào bảy vấn, bảy vương
Nẻo ra bảy nhớ, bảy thương, bảy chờ.


1998

Bài thơ viết tặng cho một cô giáo sinh có tên là Bảy.