Tập thơ Hoa sứ trắng (NXB Đà Nẵng, 1997) là tập thơ riêng đầu tay của tác giả.