Giữa đêm chỉ thoảng hương thơm
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười, hoa nở ngát hai đoá quỳnh!


Nguồn: Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh Niên, 2002