Biếc xanh màu mắt sáng trong
Đi qua mấy bận thầm mong dáng người
Thả tình lưu lạc muôn nơi
Khi em mũm mĩm đứng ngồi không yên
Xa rồi ngỡ gặp nàng tiên
Trở về mất ngủ chong đèn nhớ mong
Gặp nhau lần nửa thỏa lòng
Chết chôn đáy huyệt vẫn còn luyên lưu.


Nguyễn Thủy

27 - 6 - 2010

Thương nào hơn cái thương thầm
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương...
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthuy_qs/