Tôi đi tìm hướng mặt trời
Ngoảnh trông năm tháng thấy người nhớ theo
Đường đời dốc vực cheo leo
Lao đao phủ kín
Gieo neo giăng đầy
Ngửa bàn tay
Úp bàn tay
Câu thơ bỗng hát gọi ngày mới lên…

Gập ghềnh
Thiện
Ác
Chông chênh
Gió phây phẩy bám
Sương bềnh bênh tan
Lơ ngơ lại nhặt đá vàng
Đảo điên giật phải bàng hoàng nỗi đau…


1999

Nguồn: Báo Bình Định chủ nhật, số 8029, ngày 17-4-2022