Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Jarni vào 16/10/2009 21:53

Bây giờ, họ ở đâu?
Buổi sáng ngày 30 tháng 4
Những ai không còn đến được
Buổi sáng 15 tháng 5 trên quảng trường xanh biếc
Sài Gìn chuyển rào rào muôn đợt lá me non ngày chúng ta toàn thắng
Đâu những người tôi thân thiết tận tâm can
Xin nâng chén rượu nhỏ này
Trong như nước mắt nóng bừng như tiếng hát
Gởi nhớ thương về các anh tôi
Những đường bờ làng
Những đường bờ mẫu sình lầy ngập ngụa
Những cầu khỉ chênh vênh
Rặng trâm bầu lời ca dao mộc mạc
Nơi ánh chiều thẫm lại
Vừa tới bưng ngọn gió bỗng ngang tàng
Các anh dẫn tôi đi
Lách đường xuống khu dồn
Tay cầm súng và tay cầm ngọn gió
Bóng đêm dày tưởng cắt được bằng dao
Ta cắt bóng đêm bằng chính mắt ta
Bằng nỗi nhớ bà con sau rào gai kẽm
Tung ngọn gió tràn rung các mái tôn
Gió những đồng bưng tự do gọi người về cầm phảng
Mùa đốt đồng nấm khói chạm trời cao
Tiếng chó sủa người dậm cù đuổi chuột
Mùi cá nướng tiếng trẻ reo bất chợt
Những chiếc xuồng say ngả say nghiêng...
... Đêm lạnh ngắt khu đồn
Đêm nén lại phập phồng chờ tiếng nổ
Những ngôi nhà sẽ bung khắp đồng bưng hơn rất nhiều phép lạ
Ấm lòng sao tôi theo các anh tôi.