Chưa có đánh giá nào
14 bài thơ
Tạo ngày 28/04/2010 10:23 bởi Nguyễn Dũng
“Muôn đời là nhân dân đã chắp cho chúng ta
đôi cánh những bài ca”