15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2019 21:06

Mô phỏng theo bài “Tiếng thu” của ông Lưu trọng Lư

- Tôi thích nghe điệu đàn
trong sương mờ não nuột.
- Tôi thích nghe xào xạc
tà áo của tình nương
dưới ánh trăng vàng nhạt.
- Tôi thích nghe đêm tàn
gió lay hoa đào rụng
con cá vàng đớp bóng
Gương nước lạnh lùng tan.


Thanh Tịnh và Ng Anh

Nguồn:
1. Hà Nội báo số 16, ngày 22-4-1936
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968