Tóc xanh dáng ngọc nhà ai
Tường hoa vẳng tiếng ngâm dài thương sao
Sầu theo ngọn bút dâng trào
Oán nương làn gió nghẹn ngào đau thương
Xa nghe nồng đượm mùi hương
Song sa khôn nỗi tỏ tường niềm tây
Giai nhân hẳn mến tài đây
Ta yêu đôi tám vừa đầy khuôn trăng

tửu tận tình do tại