Khóc tương tư, tức tưởi lắm phen nhừ
Thổn thức lòng đau khôn nhịn tiếng
Tình sâu cố lý bỗng vò tơ
Bỗng vò tơ, khóc tương tư

tửu tận tình do tại