夢淡仙題詞十首其五一念奴嬌

念奴嬌,對鏡頓魂消。
我見猶然頻歎息,
怎教紅粉不相嘲。
不相嘲,念奴嬌。

 

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 05 - Niệm nô kiều

Niệm nô kiều, đối kính đốn hồn tiêu.
Ngã kiến do nhiên tần thán tức,
Chẩm giao hồng phấn bất tương trào.
Bất tương trào, niệm nô kiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Tưởng bóng hình, trông gương luống giật mình
Ta thấy còn đem lòng than thở
Trách chi má phấn chẳng cười khinh
Chẳng cười khinh, tưởng bóng hình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Tư Thuật

Bạn hồng nhan ôi
Soi gương luống đã thẹn mình rồi
Mình trông còn động lòng thương tiếc
Ghét phấn ghen hồng lại trách ai
Lại trách ai
Bạn hồng nhan ôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời