夢淡仙題詞十首其四一憶故人

憶故人,眼見白頭新。
何曾昔宿雲霄上,
認得平生車笠真。
車笠真,憶故人。

 

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 04 - Ức cố nhân

Ức cố nhân, nhãn kiến bạch đầu tân.
Hà tằng tích túc vân tiêu thượng,
Nhận đắc bình sinh xa lạp chân.
Xa lạp chân, ức cố nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Nhớ người xưa, tóc bạc sớm lần trưa
Mây lững đâu rồi đêm hẹn ước
Dập dìu xe nón đón rồi đưa
Đón rồi đưa, nhớ người xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Tư Thuật

Bạn cũ là ai
Lơ phơ đã thấy bạc đầu rồi
Đường mây nào đã hay hơn bạn
Lại gặp ngay người nón áo tơi
Nón áo tơi
Bạn cũ là ai


Nguồn: Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 58
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời