夢淡仙題詞十首其二-憐薄命

憐薄命,夜夜成孤另。
金屋常聞貯阿嬌,
偏咱一面難僥幸。
難僥幸,憐薄命。

 

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 02 - Liên bạc mệnh

Liên bạc mệnh, dạ dạ thành cô lánh.
Kim ốc thường văn trữ a kiều,
Thiên ta nhất diện nan kiểu hạnh.
Nan kiểu hạnh, liên bạc mệnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Thương phận bạc, giấc sầu miên ngơ ngác
Gác tía kìa ai dáng mỹ miều
Mặt đẹp kiêu sa nơi đài các
Nơi đài các, thương phận bạc!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Tư Thuật

Phận bạc như vôi
Năm canh chiếc gối bạn cùng ai
Nhà vàng nghĩ đến thèm cho phận
Mong nếm mùi hay cũng chả chơi
Cũng chả chơi
Phận bạc như vôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời