Thương phận bạc, giấc sầu miên ngơ ngác
Gác tía kìa ai dáng mỹ miều
Mặt đẹp kiêu sa nơi đài các
Nơi đài các, thương phận bạc!

tửu tận tình do tại