夢淡仙題詞十首其-一惜多才

惜多才,鴛箋不忍裁。
合歡年年為人譜,
自身祇把相思捱。
相思捱,惜多才。

 

Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 01 - Tích đa tài

Tích đa tài, uyên tiên bất nhẫn tài.
Hợp hoan niên niên vị nhân phổ,
Tự thân kỳ bả tương tư nhai.
Tương tư nhai, tích đa tài.


Chùm bài này nằm ở hồi 2 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn Thuý Kiều được Đạm Tiên báo mộng. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới chùm thơ này ở các câu 203-206: “Này mười bài mới mới ra, Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời; Kiều vâng lĩnh ý đề bài, Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm”.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Trời êm mây lặng thanh thanh
Băng hồ ngươi đó đây mình khác nao
Đa tình khách hỏi chăng nào
Biệt ly từ bấy ngăn sao nỗi niềm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Tư Thuật

Thương hại cho tài,
Tiên sơ ngòi bút gửi cùng ai!
Hợp hoan luống những mừng cho bạn,
Bạc mệnh duyên mình vẫn thế thôi.
Vẫn thế thôi,
Thương hại cho tài.


Nguồn: Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 57
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời