Đêm nay sao dạ bồi hồi
Niềm vui giữa buổi chia tay khó tìm
Chàng lên yên ngựa đường chim
Hồn em tan giữa gối êm nhạt nhoà

tửu tận tình do tại