Gió tây đâu bỗng cuốn về
Ào ào từng trận cho tê tái sầu
Thảm thê như mối hờn sâu
Lạnh lùng như đã nát nhàu đau thương
Xe loan hun hút dặm trường
Chập chờn dấu hạc bên đường lại qua
Hồn thiêng vất vưởng bóng tà
Dấu hài theo gió bước ngà in rêu

tửu tận tình do tại